Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) este o curte de justiție înființată de UE la Strasbourg (Franța).

CEDO verifică actele statelor în domeniul legiferării, jurisprudenței sau administrației, pentru a nu exista încălcări ale Convenției europene a drepturilor omului.

 

Aceasta oferă cetățenilor posibilitatea să depună plângere în calitate de părți vătămate.


Această formă de protecție juridică practică este fără precedent în istoria drepturilor omului.

 

Existența sa arată modul în care drepturile omului și Europa se pot consolida reciproc.


Deși reprezentanții instituțiilor statului român nu vor, în mod evident, să ia act de acest lucru, România se obligă, prin intrarea sa în comunitatea de valori europene în 01.01.2007, să respecte demnitatea tuturor oamenilor – chiar și a acelora care sunt homosexuali și/sau deținuți – și să răspundă în fața CEDO.


Aici site-ul oficial al CEDO

 

Din păcate, modul de depunere a plângerilor în fața Curții nu este simplu, și mulți oameni nu știu despre acest drept al lor.

Prin acest site vom încerca să ajutăm, punând la dispoziție diverse cereri, descrieri și informații, pentru ca oamenii să înțeleagă cât de important este ca infracțiunile și nerespectarea convențiilor privind drepturile omului să fie denunțate în fața acestei instanțe.

 

Impresia noastră este că autoritățile UE doresc să împiedice în mod intenționat depunerea de plângeri de către prea mulți oameni, făcând completarea de cereri atât de netransparentă și complicată, încât pentru un „muritor de rând” nu este posibil, fără ajutorul unor avocați bine plătiți, să completeze cererile în așa fel încât Curtea să le admită, fără a le respinge imediat…