Aurolac

HOTĂRÂRE nr. 767 din 26 iulie 2001privind regimul de comercializare a produselor în compozitia cărora intra substanţe cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic „aurolac“

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1 (1) Se interzice comercializarea în zone publice – târguri, pieţe, oboare, staţii ale mijloacelor de transport în comun şi în alte asemenea locuri – a produselor în compozitia cărora intra substanţe cu efect ebrionarcotic. (2) În sensul prezentei hotărâri, se considera substanţe cu efect ebrionarcotic cele din grupele eteri, cetone, acetati, precum şi metanolul şi toluenul.Articolul 2 (1) Comercializarea produselor prevăzute la art. 1 se face numai prin magazine specializate pentru produse nealimentare. (2) Este interzisă comercializarea produselor în compozitia cărora intra substanţe cu efect ebrionarcotic persoanelor fizice în vârsta de până la 18 ani. (3) Comercializarea produselor de tipul lac bronz aluminiu, lac bronz argintiu şi lac bronz auriu se face numai în ambalaje metalice de minimum 500 ml.Articolul 3Producătorul, importatorul sau, după caz, ambalatorul acestor produse este obligat sa menţioneze pe eticheta/ambalajul produsului prezenta în compoziţie a substanţelor cu efect ebrionarcotic.Articolul 4Este obligatorie etichetarea produselor care conţin substanţe cu efect ebrionarcotic cu menţiunea lizibila „ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA CĂTRE PERSOANELE SUB 18 ANI“, înscrisă cu litere de mărime egala cu mărimea denumirii comerciale a produsului.Articolul 5 (1) Încălcarea prevederilor art. 1 alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 46 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, iar încălcarea prevederilor art. 3 şi 4 se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 46 lit. c) din acelaşi act normativ. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de specialitate ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.Articolul 6 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 2; b) oferirea, cu sau fără plata, persoanelor sub 18 ani a produselor în compozitia cărora intra substanţe cu efect ebrionarcotic. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de specialitate ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, de organele de poliţie, corpurile de control comercial ale administraţiei publice locale, personalul de specialitate al Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.Articolul 7Contravenţiilor prevăzute la art. 5 şi 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.